original 6d9659527fdd7cb61d0f08b7045acbc6

У 2016 році викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення підприємств порівняно з 2015 роком зменшились на 12,2% та становили 196,7 тис. т. Крім того, у повітряний басейн надійшло 11,3 млн.т діоксиду вуглецю (на 2,7% менше порівняно з 2015 роком) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Як повідомляє прес-служба ГУ статистики області, у структурі викидів забруднюючих речовин переважає діоксид та інші сполуки сірки – 137,7 тис.т (70%); речовин у вигляді суспендованих твердих частинок було викинуто 31,5 тис.т (16%), сполук азоту – 14,1 тис.т (7,2%), метану – 6,6 тис.т (3,3%), неметанових летких органічних сполук – 3,7 тис.т (1,9%), оксиду вуглецю – 2,9 тис.т (1,5%).

Щільність викидів стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області склала 14,1 т забруднюючих речовин, на одну особу населення – 142,4 кг (у 2015р. – 16,1 т і 162 кг відповідно).

Частка області в загальнодержавному обсязі викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у 2016р. склала 6,4%.

Основними забруднювачами повітря у 2016 році були підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, від стаціонарних джерел забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 85,7% загальнообласних обсягів викидів. Водночас, порівняно з 2015 роком обсяги викидів цими підприємствами зменшено на 15,6%.

Читайте також: