thumb2-d7a2e7cbf373f14d8a64c24742530736

Найвідоміше шлюбне агентство поставило наших жінок на вершину рейтингу.

Україна очолила рейтинг країн, куди європейці та американці їдуть шукати собі дружину. «Там живуть фантастично красиві жінки, чоловіків не вистачає, а політична ситуація, хоча й напружена, але безпечна» пишуть у тих рейтингах.